Επίσκεψη μαθητών στις εγκαταστάσεις του Βιοϊατρικού Τομέα του Ι.Ε.ΤΕ.Θ./ΕΚΕΤΑ

Επίσκεψη μαθητών στις εγκαταστάσεις του Βιοϊατρικού Τομέα του Ι.Ε.ΤΕ.Θ./ΕΚΕΤΑ

Σήμερα, Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013, ομάδα μαθητών (Γ’ Λυκείου) του φροντιστηρίου «Άλφα Συν» υπό την εποπτεία του καθηγητή Βιολογίας κ. Κώστογλου Βασίλη, πραγματοποίησαν επίσκεψη στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του βιοϊατρικού τομέα του Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας του ΕΚΕΤΑ.

Στα πλαίσια της επίσκεψης οι μαθητές ενημερώθηκαν από ερευνητές του Ινστιτούτου για τις δραστηριότητες του Τομέα Βιοϊατρικής καθώς και για τις ενδεχόμενες επαγγελματικές προοπτικές και κατευθύνσεις που μπορούν να επιλέξουν κατά την είσοδό τους στον κόσμο των βιοεπιστημών. Παράλληλα, οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στους εργαστηριακούς χώρους του κτιρίου όπου παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση τεχνικών Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας −όπως  PCR πραγματικού χρόνου, μελέτη πρωτεϊνών(western blotting, Εliza)− που εφαρμόζονται από τους επιστήμονες για ερευνητικούς και διαγνωστικούς σκοπούς.

Ο Τομέας Βιοϊατρικής ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί έναν από τους τέσσερεις Τομείς του Ινστιτούτου Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας που διοικείτο από το «Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας» (ΚΕΤΕΑΘ). Πρόσφατα (23/01/2013) με νέο νόμο ορίστηκε η ένταξη του ΚΕΤΕΑΘ στο «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)