Τι είναι η τεχνολογία των Mechatronics ή της Μηχατρονικής

Τι είναι η τεχνολογία των Mechatronics ή της Μηχατρονικής

Η τεχνολογία της μηχατρονικής δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970 στην Ιαπωνία και έκτοτε εξελίσσεται με ολοένα αυξανόμενους ρυθμούς. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης την τελευταία 25ετία είναι η δημιουργία κάτι εντελώς καινούργιου και καινοτόμου. Αναφερόμαστε  στα έξυνα προϊόντα.

Τι είναι όμως η μηχατρονική;

Ο όρος έχει δημιουργηθεί από τον συνδυασμό των επιστημών της Μηχανολογίας της Ηλεκτρονικής-Ηλεκτρολογίας και της Πληροφορικής.

Στην μηχατρονική συναντάμε όρους όπως της ρομποτικής, των ολοκληρωμένων συστημάτων, της μοντελοποίησης και των αυτοκινούμενων συστημάτων.

Ένας σύντομος ορισμός θα μπορούσε να είναι:

«ο εμπλουτισμός των μηχανολογικών συστημάτων με ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τα κατάλληλο λογισμικό»

Είναι ένα αναμενόμενο στάδιο στην εξελικτική διαδικασία του μοντέρνου μηχανικού σχεδιασμού. Για κάποιους μηχανικούς η μηχατρονική δεν είναι τίποτα καινούργιο, ενώ για άλλους είναι μια φιλοσοφική προσέγγιση του μηχανολογικού σχεδιασμού.

Η μηχατρονική είναι μέρος της εξελικτικής διαδικασίας της επιστήμης και όχι μια επανάσταση στον τομέα.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος και το εύρος της μηχατρονικής δείτε ποιοι είναι οι τομείς που οφείλουν την ανάπτυξη τους σε αυτή:

  1. Σχεδίαση βασισμένη σε μικροεπεξεργαστές
  2. Αισθητήρες και ενεργοποιητές
  3. Συστήματα ισχύος
  4. Μηχανολογικός σχεδιασμός συστημάτων
  5. Συλλογή δεδομένων
  6. Μηχανική συμπεριφορά

Μηχανικοί και επιστήμονες από πολλούς διαφορετικούς τομείς σπουδών μπορούν να συμβάλουν στην εξέλιξη της μηχατρονικής. Τα όρια της μηχανικής και της επιστήμης δεν είναι απόλυτα καθορισμένα και ευδιάκριτα με αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές να επιδιώκουν μια πολυεπιστημονική  εκπαίδευση με ειδίκευση κατά κύριο λόγο στο σχεδιαστικό κομμάτι.

Στο μέλλον η ανάπτυξη των μηχατρονικών συστημάτων θα τροφοδοτείται από την ανάπτυξη όλων των σχετικών επιστημών.

Για παράδειγμα η εφεύρεση του μικροεπεξεργαστή είχε άμεση επίδραση στο σχεδιασμό μηχανικών συστημάτων και τον σχεδιασμό νέων μηχατρονικών συστημάτων.

Άμεσα αναμένονται εξελίξεις στους τομείς: των μικροεπεξεργαστών και μικροελεγκτών, περαιτέρω ανάπτυξη των αισθητήρων, προηγμένη μοντελοποίηση συστημάτων και νέες μεθοδολογίες ελέγχου και μεθόδους προγραμματισμού σε πραγματικό χρόνο.

Η συνεχής και ταχεία ανάπτυξη όλων των προαναφερθέντων τομέων θα επιταχύνει το ρυθμό ανάπτυξης των έξυπνων προϊόντων. Το διαδίκτυο είναι ακόμα μια τεχνολογία που σε συνδυασμό με την ασύρματη τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει νέα μηχανικά προϊόντα.

Οι εξελίξεις στην αυτοκινητοβιομηχανία είναι το πιο ζωντανό παράδειγμα ανάπτυξης της μηχατρονικής. Ενώ υπάρχουν ακόμα πολλά παραδείγματα έξυπνων συστημάτων στα οποία  περιλαμβάνονται οικιακές συσκευές όπως πλυντήρια πιάτων και ηλεκτρικές σκούπες. Ενώ συνεχίζεται η δημιουργία προϊόντων με δυνατότητα ασύρματης λειτουργίας. Ακόμα ένα επίτευγμα της μηχατρονικής.

Ακόμα ένας τομέας που περιμένουμε μεγάλη πρόοδο λόγο της μηχατρονικής είναι αυτός της υγείας. Η χειρουργική επέμβαση με ρομπότ που διαθέτει αισθητήρες είναι πιο κοντά από ότι όλοι πιστεύουμε και περιμένουμε.

Τα οφέλη της μηχατρονικής προόδου δεν τελειώνουν εδώ όμως. Άλλοι τομείς που θα επωφεληθούν είναι:

  1. Η ρομποτική
  2. Η κατασκευή
  3. Η διαστημική τεχνολογία
  4. Οι μεταφορές

Το μέλλον της μηχατρονικής είναι  ανοιχτό και αναμένεται πολύ λαμπρό.